LearnBoost

Sa isang sulyap

Gradebook

Mapapa-isip ka kung bakit ka pa gumagamit ng ibang gradebook software dahil sa kagandahan ng aming disenyo at user experience.
Dagdag na kaalaman


Lesson Plans

Sa pamamagitan ng LearnBoost, maaari kang makalikha at mangasiwa ng mga lesson plan gamit ang aming napakagandang visual editor. Bukod pa dito, ito ay nasasang-ayong sa state standards.
Dagdag na kaalaman


Magulang & Mag-aaral

Sa pamamagitan ng ligtas na platform ng LearnBoost, maaaring ibahagi sa mga mag-aaral at maging sa kanilang mga magulang, ang kanilang status sa klase.
Dagdag na kaalaman


Google Apps

Isama ang inyong LearnBoost gradebook sa Google Apps upang mas maging maayos ang pag-integrate ng inyong mga gawain sa klase sa inyong araw-araw na ginagawa.
Dagdag na kaalaman