LearnBoost

Abutin ang mga bagong antas gamit ang LearnBoost.

Pinapahusay ng Learnboost--isang libre at all-in-one solution--ang mga guro sa kanilang pangagasiwa ng kanilang mga classroom. Ginagamit ng mga guro ang intuitive gradebook software upang masubaybayan ang student progress ng kanilang mga klase at upang maka-generate ng mga magagandang report at analytics sa real time. Bukod pa dito, maaari kang makagawa ng mga lesson plan, mag-track ng attendance, mag-maintain ng mga schedule, mag-integrate ng Google Apps at mag-tag ng Common Core State Standards.

Dahil ang lahat ay nasa iisang lugar, madaling maabot ng mga guro ang mga bagong antas gamit ang LearnBoost!

Mag-sign up ng libre o di kaya subukan ang demo.