LearnBoost

Vươn tới đỉnh cao mới LearnBoost.

Miễn phí của LearnBoost, tất cả-trong-một giải pháp trao quyền cho giáo viên trong quản lý lớp học. Giáo viên sử dụng các phần mềm gradebook trực quan để theo dõi sự tiến bộ của học sinh và tạo các báo cáo đẹp và phân tích trong thời gian thực. Thêm vào đó, bạn có thể tạo ra các kế hoạch bài học phong phú, tham gia theo dõi, duy trì lịch trình, tích hợp Google Apps và thẻ tiêu chuẩn nhà nước thông thường lõi.

Với tất cả mọi thứ ở một nơi, giáo viên có thể đạt đến tầm cao mới với LearnBoost!

Đăng ký miễn phí hoặc thử các bản demo .